Followers- mencari yang ke 1000

Pages

Tuesday, August 17, 2010

ku berterima kasih...


salam semua readers,

terima kasih pada blogger yang memberi pandangan yang positif atas yang berlaku..

salah satu cara ja buat untuk tanda ja berterima kasih kepada ALLAH dan kepada orang yang menlong ja itu adalah dengan sujud syukur @ solat sunat syukur...

ja dapat maklumat daripada ini sumber ini

Menurut Dr Wahbah Zuhaily didalam al-Fiqh al-Islami (2/118), Sujud Syukur didalam Mazhab Syafie serupa dengan sujud Tilawah. Ia boleh dilakukan diatas kenderaan jika seseorang didalam didalam permusafiran.

Terdapat 5 rukun didalamnya iaitu:

a. Berniat.

b. Takbiratul Ihram

b. Sujud satu kali sahaja.

c. Duduk selepas sujud dan

d. Memberi salam.

Didalam Mazhab Hanbali pula, terdapat 3 rukun iaitu sujud, bangun dari sujud dan salam yang pertama. Takbir semasa sujud dan bangun darinya. Cara sujud syukur didalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki hampir serupa bentuknya. Mereka akan terus sujud tanpa Takbir Al-Ihram dan bangun dari sujud tanpa memberi salam. Mereka akan bertakbir untuk sujud sahaja dan semasa bangun dari sujud.

Ibn Qudamah rh juga menyatakan bahawa cara sujud Syukur adalah sama dengan Sujud Tilawah / Sajadah diluar solat. Sheikh Ibnu Utsaimin dalam Fatawa Islamiyyah (1/205) mengatakan : "Sujud Syukur dilakukan kerana selamat dari sesuatu musibah atau menerima Nikmat yang dikurniakan kepada seseorang (tanda terima kasih). Dilakukan seperti Sujud Tilawah di luar Solat, dan sebahagian ulama'mengatakan wudhu' dan Takbir diperlukan, ada beberapa yang lain mengatakan cuma satu Takbir sahaja diperlukan. Kemudian diikuti dengan sujud dan berdo'a setelah berkata : Subhaana Rabbiy al-A’laa."

post signature

0 yang ambil kisah:

Related Posts with Thumbnails